Od dnia 21 maja 2015 roku

strona internetowa szkoły

funkcjonuje pod nowym adresem:

 

 

www.sp3wolsztyn.pl